Vstup pouze pro odborníky

Vstupujete na stránky, které jsou určeny odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzuji, že jsem se seznámil s riziky, jimž se jiná osoba než odborník, vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.

e-Sepsis

e-Sepsis je za námi, a protože byl program ve třech paralelních kanálech opravdu pestrý a nabitý, tak jsme pro Vás na webové stránky umístili přednášky z Nutricia sympozia formou webináře, pro jejich pohodlné zpětné přehrání.

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D. v první části své prezentace popsala stávající poznatky a úskalí, kterým je nutné čelit při snaze dosáhnout proteinkalorických cílů enterální cestou. V druhé části svého sdělení pak posluchače seznámila s výsledky sledování tolerability přípravku Nutrison Protein Intense u kriticky nemocných pacientů.

Mgr. Tomáš Glac ve svém sdělení popsal proces převodu standardního KARIM oddělení na Covidárium, popsal zkušenosti s procesy organizace práce, léčby a výživy. Doporučujeme především část, kde je praktická ukázka, jak lze ve třech lidech efektivně přetočit pacienta do pronační polohy.

Odběr novinek Nutricia Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Napište nám