Vstup pouze pro odborníky

Vstupujete na stránky, které jsou určeny odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzuji, že jsem se seznámil s riziky, jimž se jiná osoba než odborník, vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.

Nasogastrické sondy v praxi

V nedávné době jsme na pracovišti KARIM FN Ostrava řešili problém s nasogastrickými sondami (NGS). Ty jsou na našem pracovišti standardně používány k derivaci žaludečního obsahu, snížení žaludeční distenze, k aplikaci enterální výživy, podávání léků ve formě tablet či sirupů. Běžně používané nasogastrické sondy z PVC materiálu jsou, dle výrobce, možné ponechat in situ 7 dnů a následně by měla být sonda vyměněna. S tím se pojí několik možných komplikací, a to traumatizace sliznice pacienta při opakovaných výměnách sondy, riziko krvácení – zvláště u pacientů na kontinuální antikoagulační léčbě, psychická traumatizace pacientů při vědomí, riziko aspirace apod. Zvláště u našich pacientů na ECMO, kteří mají kontinuální antikoagulační léčbu, byla pravidelná výměna sondy vždy spojena s krvácením z nosní sliznice.


Proto jsme hledali alternativu, a tedy prozkoumávali trh se sondami, s cílem najít nasogastrickou sondu vyrobenou z materiálu, který umožní ponechání in situ po delší dobu. Pro dlouhodobé použití jsou doporučovány kombinované triluminální či biluminální sondy, které mají enterální a dekompresní lumen. Jejich cena ale brání běžnému standardnímu použití u všech pacientů. Na trhu jsme nalezli polyuretanové sondy, které jsme zavedli do běžné praxe. Běžné polyuretanové NGS mají zakončení s nálevkovitým konektorem a proto je nutné propojit je se schodkovitou přechodkou, abychom napojili set na enterální výživu s koncovkou ENFit. Pro snazší manipulaci a zajištění uzavřené linky (tedy eliminaci zbytečného rozpojování systému), vkládáme mezi NGS, set pro enterální výživu a sběrný/derivační sáček trojcestný kohout – Lopez valve.


Následně se nám do rukou dostala novinka zn. Nutricia, a to polyuretanová sonda Flocare PUR Tube CH14 s portem pro dekompresi a s vodícím drátem.


V čem spatřujeme výhodu při použití této sondy?


Jedná se o sondu vyrobenou z polyuretanu a její použití u pacienta je výrobcem garantováno na dobu 42 dnů. Tedy odpadá riziko zbytečných frekventních výměn. Jednodušší zavedení této sondy (bez nutnosti namražení) zajišťuje vyjímatelný zaváděcí drát, který je umístěn uvnitř sondy. Sonda je jednolumenná, ale na jejím proximálním konci je Y spojka s dvěma konektory. Jeden konektor, který je ukončen nálevkovitou koncovkou, je určen k napojení sběrného sáčku, případně Janettovy stříkačky. Druhý konektor s koncovkou ENFit je určen k napojení setu pro enterální výživu nebo aplikační/poplachovou stříkačku právě s ENFit konektorem. Výhodou dvou konektorů na proximálním konci je to, že při pauze, proplachu sondy, aplikaci léků či samotné derivaci není potřeba rozpojovat jednotlivé komponenty, které by následně visely nekryté poblíž lůžka pacienta. Tedy při aplikaci výživy enterální pumpou je tlačkou/svorkou uzavřen konektor, na který je napojen sběrný sáček a opačně, při derivaci, je tlačkou/svorkou uzavřen konektor, na který je napojen set s enterální výživou. Tedy touto cestou se snažíme o uzavřenou linku, jako prevenci možné kontaminace při častém rozpojování. Dalším benefitem je usnadnění práce nelékařského zdravotnického personál, který může čas využít pro jiné ošetřovatelské intervence.

Tedy pro shrnutí:
- NGS z materiálu, který garantuje ponechání in situ po dobu 42 dnů
- NGS se zaváděcím drátem pro snazší zavedení
- NGS s konektorem pro napojení sběrného sáčku pro derivovaný obsah, či zjišťování rezidua v žaludku
- NGS s konektorem ENFit pro bezpečné připojení setu pro enterální výživu (odpadá tedy nutnost použití schodkovitého konektoru (přechodky) mezi setem pro enterální výživu s konektorem ENFit a klasickou NGS s nálevkovitým konektorem)
- NGS k použití bez zbytečných přechodek, konektorů či trojcestného kohoutu (Lopez valve)
- NGS s nejčastěji použitou velikostí – Fr. 14
-NGS kompatibilní se všemi zdravotnickými prostředky s koncovkou ENFit – v rámci zajištění maximální bezpečnosti pacienta

Za klinické pracoviště můžeme sondu Flocare PUR Tube CH 14 Suction/GW vřele doporučit. Jak se v praxi potvrdilo, sonda je uživatelsky velmi příznivá, usnadňuje personálu práci, eliminuje zbytečné riziko manipulace s přepojováním setu pro EV a sběrný sáček, a pacientům přináší benefit v podobě snížení frekvence výměn běžných PVC sond a tím eliminuje následné riziko krvácení u pacientů s antikoagulací. Pro pacienty v kritickém stavu je to ideální řešení pro správný management nutriční intervence.

 

Autor článku:
Mgr. Tomáš Glac
KARIM, Fakultní Nemocnice Ostrava
 

Odběr novinek Nutricia Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Napište nám