Vstup pouze pro odborníky

Vstupujete na stránky, které jsou určeny odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzuji, že jsem se seznámil s riziky, jimž se jiná osoba než odborník, vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.

Souhrn doporučení ESPEN k výživě pacientů s onemocněním COVID-19

SOUHRN DOPORUČENÍ EXPERTŮ ESPEN: NUTRIČNÍ MANAGEMENT JEDINCŮ INFIKOVANÝCH VIREM SARS-COV-2

Pandemie COVID-19 je stále bezprecedentní globální výzvou pro zdravotnické systémy. Společnost ESPEN na jaře vydala doporučení1 pro výživu pacientů s touto nemocí způsobenou virem SARS-CoV-2.

Pacienti s nejhorší prognózou, kteří jsou přijati na ARO/JIP, bývají většinou vyššího věku a polymorbidní, což je obecně asociováno s malnutricí a jejím negativním dopadem na přežití pacienta. Nutriční intervenci a nutriční terapii je nutné považovat za nedílnou součást přístupu k pacientům s infekcí SARS-CoV-2 na ARO/JIP, interním oddělení, resp. ve všeobecné zdravotní péči.

Vzhledem k současné nutnosti přijímat pacienty i v menších nemocnicích, které nemusejí mít komprehenzivní zkušenosti s výživou COVID-19 pozitivních pacientů níže přinášíme zkrácený přehled vybraných doporučení. Celé znění guideline naleznete na odkazech níže.

 

 

Ref.:

1. Barazzoni R, Bischoff SC, Breda J, et al. ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. Clin Nutr. 2020 Jun; 39(6):1631–1638.

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/fulltext

https://www.espen.org/files/Espen_expert_statements_and_practical_guidance_for_nutritional_management_of_individuals_with_sars-cov-2_infection.pdf

TUBE20HOSICU107CZ

Odběr novinek Nutricia Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Napište nám