Vstup pouze pro odborníky

Vstupujete na stránky, které jsou určeny odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzuji, že jsem se seznámil s riziky, jimž se jiná osoba než odborník, vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.

FAQ

Často kladené otázky týkající se konektorů ENFit™
 

Máte stále otázky týkající se systému konektorů ENFit™? Na této stránce najdete odpovědi na často kladené otázky.

ENFit™ – obecné informace
 

 1. Co je ENFit™?

ENFit™ je registrovaná obchodní známka, kterou jsou celosvětově označovány konektory vyhovující normě ISO 80369-3.

 1. Co to je GEDSA?

GEDSA je globální asociace dodavatelů aplikačního materiálu pro podávání enterální výživy (Global Enteral Devices Supplier Association). V této nadnárodní skupině firmy spolupracují na sladění časových harmonogramů a způsobu přechodu na nové ISO kompatibilní konektory (ENFit™) u systémů enterální výživy. Více informací o asociaci naleznete na stránkách stayconnected.org a gedsa.org.

 1. Které společnosti přecházejí na ENFit™ a jsou součástí GEDSA?

Jsou to nejvýznamnější výrobci enterální výživy a aplikačního materiálu jako Nutricia, Fresenius, Nestlé, Abbott, Kimberly Clark, Covidien,Vygon a dále také výrobci injekčních stříkaček jako Becton Dickinson a B. Braun. Aktuální seznam naleznete na stránkách gedsa.org.

 1. Které části systému pro podávání enterální výživy se týká ENFit™?

ENFit™ ovlivňuje následující komponenty:

 • Aplikační sety pro podávání enterální výživy (pouze konektory ze setu do enterální sondy, netýká se konektoru ze setu do vaku/lahve)
 • Sondy pro podávání enterální výživy (konektory mezi sondou a setem)
 • Medikační port (konektor pro spojení se stříkačkami)
 • Stříkačky (koncovka stříkačky)
 1. Proč je potřebný ENFit™?

Cílem ISO 80369-3 (obchodní název ENFit™) je ochrana zdraví pacientů. Hlavní smysl spočívá ve snížení pravděpodobnosti chybného propojení enterálních aplikačních systémů s IV (intravenózními) nebo luerovými systémy.

 1. Jak spolu souvisí ENFit™ a ENLock?

ENLock byl standardní druh konektoru systémů pro podávání enterální výživy, který byl rozšířen zejména v EU až do r. 2016. ENFit™ je standardizovaný konektor systémů pro podávání enterální výživy, který je nyní jednotně používaný na celém světě.

Podrobnosti k uvedení Nutricia ENFit™
 

 1. Kdy Nutricia uvedla na trh ENFit™?

Nutricia byla jednou z prvních firem, která zavedla ENFit™ systém na českém a slovenském trhu. Pro český, slovenský a maďarský trh se ENFit™ konektory začaly uvádět ve druhé polovině roku 2015.
Od roku 2015 bylo zahájeno přechodné období, kdy byly výživové sety (včetně medikačního portu) vybaveny současně konektory ENFit™ a přechodovými konektory. Byly zavedeny také stříkačky s konektory ENFit™.

Od roku 2017 jsou všechny stříkačky, sondy a sety vybaveny ENFit™ konektory.

 1. Jak se lišilo přechodné období od současné situace?

Přechodné období začalo přibližně ve druhé polovině roku 2015 a trvalo do konce roku 2016, tedy přibližně 12 měsíců.

Hlavní rozdíl nastal u výživových setů – v přechodném období byly přidány na ENFit™ konektory setů dodatečné přechodné konektory – jeden byl umístěn na medikačním portu a druhý na konci výživového setu. Tyto adaptéry zajišťovaly kompatibilitu setů se sondami a stříkačkami stávajících/starých i nových ENFit ™ typů současně.

 1. Co se stalo po skončení přechodného období?

Po skončení přechodného období byly uvedeny na trh finální sety (bez přechodných konektorů – adaptérů). U přechodných setů byl nastaven režim doprodeje.

Stříkačky a sondy jsou k dispozici s konektorem ENFit™ už z dřívější doby.

Konektory – adaptéry jsou k dispozici pro objednání jako samostatné položky, aby nedošlo k potížím s kompatibilitou ENFit™ s jinými systémy.

 1. Budou mít všechny výživové sety systém ENFit™?

Ano. Stejně jako Nutricia, i ostatní GEDSA partneři převedou své systémy pro podávání enterální výživy na systém ENFit™.

 1. Budou mít všechny výživové sondy systém ENFit™?

Ano. Stejně jako Nutricia, i ostatní GEDSA partneři převedou své systémy pro podávání enterální výživy na systém ENFit™.

 1. Budou mít také Nutrison vaky/lahve systém ENFit™?

Ne, ENFit™ se těchto částí netýká.

 1. Kdy uvedou ENFit™ na trh ostatní společnosti?

Všechny společnosti, patřící do GEDSA, mají podobné časové rozvrhy pro uvedení systému ENFit™ v rámci regionů.

ENFit™ v praxi (konektory a kompatibilita)
 

 1. Jak můžu propojit ENFit™ s ostatními aplikačními systémy enterální výživy?

Pro zajištění bezpečnosti pacientů a pro rychlou a bezproblémovou práci doporučujeme použití ENFit™ na veškerém aplikačním materiálu enterální výživy. Sondy, sety a stříkačky s ENFit™ konektory lze snadno a rychle spojit. Pro případy, kdy je potřeba ENFit™ napojit na jiné systémy konektorů, nabízíme možnost použití přechodných konektorů. Přehrejte si Videa, která ukazují použití konektorů nebo si prohlédněte sekci Produkty.

 1. Které konektory budou k dispozici?

V produktovém portfoliu firmy Nutricia bude k prodeji 5 druhů konektorů, sloužících jako náhradní díly. Tyto konektory budou zajišťovat kompatibilitu s ostatními systémy enterální výživy. Přehrejte si Videa, která ukazují použití konektorů nebo si prohlédněte sekci Produkty.

 1. Které z nich patřily standardně k přechodovým setům?

ENFit™ přechodové sety byly standardně vybaveny dvěma adaptéry. Jeden z adaptérů byl umístěn na medikační port a druhý na zakončení výživového setu. V současné době již sety přechodné konektory neobsahují.

 1. Kde najdu více informací o přechodných konektorech?

Přehrejte si Videa, která ukazují použití konektorů nebo si prohlédněte sekci Produkty.

Odběr novinek Nutricia Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Napište nám